Pontoon

Pontoon Nederland & België

Reimagine your way forward.

WIE IS PONTOON

Pontoon is internationaal een toonaangevende speler in het bieden van recruitment outsourcing oplossingen. Maximale toegang tot talent, grip op wet- en regelgeving, kostenbesparing en efficiëntere processen en daarmee minder workload voor hiring manager en stafafdelingen voor opdrachtgevers.

Adecco Group

Pontoon maakt onderdeel uit van Zwitserse moederorganisatie Adecco Group, beursgenoteerd aan de Swiss Exchange AG, werkzaam in ongeveer 110 landen met 1.600 internationale collega’s.

MSP, RPO en TTM

We werken voor ongeveer 150 klanten, van grote multinationals in verschillende landen tot lokale klanten en beheren in ongeveer 11 miljard euro via onze MSP, RPO en TTM programma’s.

Maatwerk

Onze kracht ligt in het bieden van maatwerk, kijkend naar de uitgangssituatie, inhuurvolwassenheid, draagvlak en ambitieniveau van onze klant. Gebruik makend van 13 jaar ‘best practices’.

DIENSTVERLENING VAN PONTOON

Pontoon biedt recruitment oplossingen waarmee de klant wordt ontzorgd. Werkzaamheden worden overgenomen en het recruitment proces wordt geoptimaliseerd.

We leveren 3 vormen van dienstverlening:

 

MSP

Het managen van het inhuurproces van flexmedewerkers.

RPO

Het managen van het W&S proces van eigen werknemers.

TTM

De combinatie van MSP & RPO dienstverlening.

MSP – Managed Service Provider

Als MSP partner zijn wij de spin het web, het ‘single point of contact’ tussen opdrachtgever en alle flex leveranciers. U heeft de MSP partner als vertrouwd aanspreekpunt en adviseur; zij nemen voor u heel veel werk uit handen in het gehele proces van vacature-aanvraag, het vinden en selecteren van kandidaten, de onderhandelingen, urenregistratie en -accordering en facturatie en leggen alle werkzaamheden en relevante documenten vast in ondersteunende software.

Rol van MSP partner

Als MSP partner zijn wij de spin het web, het ‘single point of contact’ (SPOC) tussen opdrachtgever en alle flex leveranciers.

Spin in het web

Als spin in het web’ richten we een inhuurloket in, of nemen deze van u over. Hebben vaak een eigen werkplek op uw locatie(s).

Sparringspartner

De consultants van Pontoon zijn uw sparringpartner van inhurend managers, het verlengstuk van de afdeling HR, Inkoop en Financiën.

Ontzorgen

We beheren alle flexaanvragen, de leveranciers contacten & leverancierscontracten, de volledige administratieve afhandeling van on- tot off boarding van white, grey and blue collar medewerkers.

Ondersteunende software

We zetten slimme SaaS (VMS) software in om het administratieve proces zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en input en resultaten meetbaar worden.

Toegevoegde waarde van MSP

Kortom, MSP biedt betere toegang tot alle vormen talent, 24/7 management informatie, geen inhuurrisico’s, directe en indirecte kostenbesparing en minder workload voor uw stafafdelingen.

EEN MSP OPLOSSING IS INTERSSANT ALS U:

Nog géén centraal inhuurloket heeft óf twijfelt heeft of uitbesteden van het loket niet (kosten)efficiënter is.

 

Veel externe medewerkers inhuurt en met veel verschillende leveranciers samenwerkt waardoor behoefte is aan uniformiteit en standaardisatie.

 

Financiële of wettelijke inhuurrisico’s loopt vanwege snel veranderende regelgeving, o.a. WAB en wet DBA.

 

Niet over up-to-date management informatie beschikt, waardoor het lastig is strategische HR beslissingen te nemen en bijvoorbeeld de inhuurstrategie bij te sturen.

RPO – Recruitment Process Outsourcing

RPO staat voor Recruitment Proces Outsourcing, waarbij een opdrachtgever een deel óf haar gehele recruitmentproces van eigen, vast personeel uitbesteedt.

In alle vormen van recruitment outsourcing maakt onze RPO recruiter onderdeel uit van het team van klant. Kan ook daadwerkelijk op de afdeling op klantlocatie zélf zitten, werkt vanuit naam & logo van klant.  Zetten wij extra tools in om het gevraagde talent sneller te kunnen vinden: denk aan een ‘werkenbij-site’, campagnes, online testen & interviewen om zo snel een pool van geschikte kandidaten op te bouwen.

De meest verregaande vorm is full RPO, de afdeling recruitment van klant wordt helemaal geoutsourcet en deze heeft zelf geen eigen recruiters meer in dienst.

Vaker wordt een déél van het recruitment proces uitbesteed, modulair RPO: bijvoorbeeld alleen werving, selectie & het testen van kandidaten. Vaak zijn dit natuurlijk schaarse profielen.

Bij project RPO heeft klant een tijdelijke piek heeft in haar werving, bijvoorbeeld de introductie van nieuw product, opening van een nieuwe vestiging, een wervingsopdracht met een kop & staart.

Toegevoegde waarde van RPO

RPO biedt u een schaalbare capaciteitsoplossing, snellere en goedkopere invulling van eigen vacatures, versterking van uw werkgeversmerk en de mogelijkheid van het bouwen en beheren van talentenpools.

EEN RPO OPLOSSING IS INTERESSANT ALS U:

Structureel een probleem heeft met invulling van schaarse, vooral ‘grey of white collar’ profielen.

Tijdelijk piek heeft door een project, een nieuwe leverancier of opdrachtgever en snel moet opschalen.

Benieuwd bent of is of uitbesteding van talent acquisitie een hoger rendement oplevert dan het zelf doen óf heel veel, duurdere W&S bureaus inschakelen.

TTM – TOTAL TALENT MANAGEMENT

Met Total Talent Management (TTM) integreren we recruitment voor vast én flexibel personeel.

Op efficiënte wijze, met een integrale recruitment aanpak ondersteund door slimme tools waarbij het benodigde en aangeboden talent de basis vormt, ongeacht de contractvorm.

Een TTM aanpak vraagt om méér dan het oplossen van het (vaste en tijdelijke) personeelsvraagstuk.

De gehele HR-cyclus van werving & selectie, testen & ontwikkeling, beoordeling en beloning, doorstroom en uitstroom, voor zowel vast en flexibel personeel, wordt integraal ingericht.

 

EEN TTM OPLOSSING IS INTERESSANT VOOR U ALS U:

Talent ‘on demand’ centraal heeft staan, ongeacht de contractvorm; met een diversiteit aan arbeidsrelaties (uitzenden, detacheren, traineeships, consultancy en zzp’ers.

Géén omkijken meer wilt naar de aanname of de inhuur van nieuwe medewerkers en zich volledig wilt focussen op uw core business.

Op zoek bent naar één loket voor uw talentaanvragen met een geïntegreerde aanpak voor totale in-, door en uitstroom van talenten.

Geïnteresseerd bent in een kostenefficiënte aanpak door een slimmere inrichting van de recruitment processen, het gebruik van uniforme HR tech tooling en het gemak dat alle recruitment vraagstukken door één TTM arbeidsregisseur gemanaged worden.

Contactgegevens

Bent u benieuwd naar wat Pontoon voor uw organisatie kan betekenen?

 

Neem dan contact op met Lucas Andersen